Students2022-01-27T15:40:59+08:00

talaSalitaan Online: Episode 2 – AI Naku! Ang Epekto ng Teknolohiyang Artificial Intelligence sa Wika

Ngayong Oktubre, ihahatid ng Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman (SWF-UPD) at Center for Open and Digital Teaching and Learning ng UP Open University (UPOU-CODTL) ang ikalawang episode ng 𝘁𝗮𝗹𝗮𝗦𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝗧𝗮𝗹𝗮𝗸𝗮𝘆𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗪𝗶𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗶𝗻𝗼, 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆𝗮, 𝗮𝘁 𝗕𝗮𝘆𝗮𝗻. Ang Talasalitaan ay regular na talakayan [...]

October 16th, 2023|Announcement|

Roundtable Discussion on “Inklusibo, Makatao, at Digital na Transpormasyon tungo sa Likas-kayang Pag-unlad ng Pamayanan”

Warm Greetings from the Faculty of Management and Development Studies! We are cordially inviting you to the upcoming hybrid Roundtable Discussion on “Inklusibo, Makatao, at Digital na Transpormasyon tungo sa Likas-kayang Pag-unlad ng Pamayanan” on 12 October 2023, 9:00 am to 12 noon at the CCDL, UPOU Headquarters, [...]

October 9th, 2023|Announcement|
Go to Top